Chia sẻ những suy nghĩ của quí vị về dự án

9201 Delridge Way SW

Dự án nầy đề nghị phá hủy một tòa nhà hiện có và xây dựng một tòa nhà chung cư năm tầng với khoảng 71 đơn vị gia cư và 1 đơn vị thương mại tầng trệt. Dự án được khoanh vùng NC3-55 (M).

Địa Chỉ Dự Án:

Hãy cho chúng tôi biết quí vị nghĩ gì! Liên lạc trực tuyến với chúng tôi hoặc thông qua đường dây nóng dự án của chúng tôi để chia sẻ những ưu tiên, mối quan tâm, và đóng góp của quí vị về tòa nhà mới nầy và khu vực lân cận nói chung.

9201 Delridge Way SW

Seattle, WA 98106

Liên Lạc:

Michelle Linden

Trang mạng:

atelierdrome.com/9201-delridge

Người Nộp Đơn:

Tiếp Cận Đường Dây Nóng:

971.319.3431

Atelier Drome

Kiến Trúc & Thiết Kế Nội Thất

Xin lưu ý thông tin quí vị chia sẻ có thể được công bố. Các cuộc gọi và điện thư phải tuân theo luật tiết lộ công khai của thành phố Seattle.

Thông tin bổ túc dự án có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm địa chỉ dự án (9201 Delridge Way SW) hoặc số dự án (3036618-EG) trên mạng dịch vụ Seattle Services Portal (https:// cosaccela.seattle.gov/Portal).

Trang mạng sẽ hết hiệu lực sau ngày 21, thang 7, nam 2020. Thông báo công khai 21 ngày.