Xin ý kiến của quí vị về dự án hủy bỏ một tòa nhà ở

địa chỉ 9038 21st Ave SW để thay vào đó là một chung cư 3 tầng.

Địa Chỉ Dự Án:

Liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hay qua đường dây nóng để chia sẻ những mối quan tâm, và đóng góp ý kiến về chung cư mới và vùng phụ cận của nó.

9038 21st AveSW

Seattle, WA 98106

Liên Lạc:

Michelle Linden

Trang mạng:

atelierdrome.com/9038-21st

Người Nộp Đơn:

Đường Dây Nóng:

253.234.7476

Atelier Drome

Kiến Trúc & Thiết Kế Nội Thất

Xin lưu ý: Tất cả những điện đàm và điện thư của quí vị có thể sẽ được công bố theo luật của thành phố Seattle.

Thông tin bổ túc dự án (9038 21st Ave SW) có thể được tìm thấy trên mạng dịch vụ Seattle (https:// cosaccela.seattle.gov/Portal).

Trang mạng trên sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2020 (21 ngày thông báo công khai).